Võ Hy Thùy Ngọc
on April 9, 2019 157 views

Soil is a living ecosystem. Soil health has a direct impact on human health and farmers work. But soil is under threat today. The use of pesticides and chemical fertilisers is killing the soil. In turn farmers get dependent on these products and the quality of our food is in danger.

Đất là một hệ sinh vật sống. Sức khỏe của đất có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người và công việc của người nông dân. Tuy nhiên ngày nay đất lại đang bị đe dọa nghiêm trọng, việc lạm dụng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học đang giết chết đất. Mặt khác, những người nông dân lại đang bị phụ thuộc vào các sản phẩm này và từ đó chất lượng thực phẩm của chúng ta cũng đang nằm trong sự nguy hiểm.

Thông điệp muốn nhắn gửi:

"Hãy cùng nhau chung tay bảo vệ những thành phần vi sinh vật có ích bằng cách hạn chế tối đa việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, tăng cường sử dụng các loại phân có nguồn gốc từ hữu cơ và sinh học nhằm giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh, bảo vệ môi trường đất và các hệ sinh thái khác"!

Nguồn: Green EFA.

4 people like this.