About Me
Bài thơ tâm đắc:
"Xuân đi muôn hoa rụng.
Xuân đến muôn hoa cười.
Trước mắt việc đi mãi.
Trên đầu già...View More
Dâu tây
4 Members
Lam Dong
Nông sản nho táo Phan Rang
4 Members
Gạo Jasmine 85
2 Members
An Giang
3 Likes
4 Likes
4 Likes
Medicinal mushroom
5 Likes
Nguyễn Văn Quyền
Cây vẫn xanh giữa mùa thu vàng... phải chăng do QNQTAMIN hay tình yêu thương và đam mê với nông nghiệp sạch???
1 person likes this.
Nguyễn Văn Quyền
1 person likes this.
Nguyễn Văn Quyền
1 person likes this.
Nguyễn Văn Quyền
Be the first person to like this.
Nguyễn Văn Quyền
Be the first person to like this.
Nguyễn Văn Quyền
Be the first person to like this.
Nguyễn Văn Quyền
Be the first person to like this.
Nguyễn Văn Quyền
2 people like this.
Load More