Nho Phan Rang LKN
Đặc điểm về giống và sinh thái của cây nho Ninh Thuận Nho Ninh Thuận có hai dạng thân chính là thân thảo và thân gỗ. Đây là loại cây trồng phổ biến ở vùng đất đầy nắng, gió này. Cây nho (Vitis vinifer...View More
Be the first person to like this.
BAMIFARM
1 people like this.
Nho Phan Rang LKN
updated their profile photo.
2 people like this.
Load More