BAMIFARM
3 people like this.
Phạm Quang Hưng
Hưng vẫn uống cà phê Cầu Đất đấy, đây là loại cà phê giành giải trong cuộc đấu xảo cà phê tại Pháp năm 1935 đấy nhé.
BAMIFARM
Oh có tin hay bài về câu chuyện này ko Hưng?
Phạm Quang Hưng
Hưng có đọc thông tin về cà phê Cầu Đất ở Phòng truyền thống của Công ty Cà phê và chè ở Cầu Đất, khi nào có dịp đi về Cầu Đất sẽ nhớ thu thập lại thông tin này.
Nguyễn Văn Quyền
Ok Hưng, chừng nào có dịp sưu tầm nhé!
Cà phê Arabica (cà phê chè)
Be the first person to like this.
Cà phê Arabica (cà phê chè)
Be the first person to like this.
Load More