Bưởi da xanh
1 member Ben Tre
Bưởi Da Xanh tại Bến Tre đã phát triển hơn 7.200 ha, cho sản lượng khoảng 57.000 tấn/năm. Cùng với trái dừa Xiêm Xanh, bưởi Da Xanh cũng đã có chỉ dẫn địa lý!
BAMIFARM
Dừa xiêm xanh
1 member Ben Tre
Toàn tỉnh Bến Tre hiện có trên 70.000 ha diện tích trồng dừa, trong đó diện tích dừa Xiêm Xanh gần 8.000 ha. Cùng với bưởi Da Xanh trái dừa Xiêm cũng đã có chỉ dẫn địa lý!
BAMIFARM