Group Info
BAMIFARM
Founder

Bưởi Da Xanh tại Bến Tre đã phát triển hơn 7.200 ha, cho sản lượng khoảng 57.000 tấn/năm. Cùng với trái dừa Xiêm Xanh, bưởi Da Xanh cũng đã có chỉ dẫn địa lý!

...More
Bưởi da xanh
updated their profile photo.
Be the first person to like this.
Load More