Group Info
BAMIFARM
Founder

Toàn tỉnh Bến Tre hiện có trên 70.000 ha diện tích trồng dừa, trong đó diện tích dừa Xiêm Xanh gần 8.000 ha. Cùng với bưởi Da Xanh trái dừa Xiêm cũng đã có

...More
Dừa xiêm xanh
updated their profile photo.
1 people like this.
Load More