Group Info
BAMIFARM
Founder

Khoai môn (Khoai sọ) Bảo Yên được trồng chủ yếu tại các xã Việt Tiến, Long Phúc, Long Khánh, Xuân Thượng, là cây trồng đặc sản có tiếng không chỉ ở Bảo Yên m&

...More
Khoai môn Bảo Yên
updated their cover photo.
Be the first person to like this.
Khoai môn Bảo Yên
updated their profile photo.
Be the first person to like this.
Load More