Group Info
BAMIFARM
Founder

Là một trong những thương hiệu lâu đời, mang đậm nét văn hóa dân tộc nên vào ngày 13.9.2012, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao bằng xác lập kỷ lục cho 2 đặc sản của Hưng Y&

...More
Nhãn Lồng
updated their cover photo.
Be the first person to like this.
Nhãn Lồng
updated their cover photo.
Be the first person to like this.
Nhãn Lồng
updated their profile photo.
Be the first person to like this.
Load More