Group Info
BAMIFARM
Founder

Lục Ngạn là một huyện thuộc tỉnh Bắc Giang nổi tiếng cả nước với đặc sản vải thiều mà không vùng đất nào có được. Vải thiều Lục Ngạn khi chín có màu

...More
Vải Thiều Lục Ngạn
Be the first person to like this.
Vải Thiều Lục Ngạn
Be the first person to like this.
Load More