Group Info
BAMIFARM
Founder

Ở độ cao trên 1.500 m so với mặt nước biển, có nhiều vùng đồi dốc thoai thoải cùng khí hậu mát mẻ với nền đất đỏ bazan, Cầu Đất (xã Xuân Trường, Đà Lạ

...More
Cà phê
updated their cover photo.
Be the first person to like this.
Cà phê
updated their profile photo.
Be the first person to like this.
Load More