Group Info
BAMIFARM
Founder

Gạo Tám Xoan (Hải Hậu - Nam Định) đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Văn bằng chứng nhận chỉ dẫn địa lý (CDĐL) từ năm 2007.

Đặc tính gạo Tám xoan Hải Hậu

1. Hạt thóc tám xoan c

...More
Gạo Tám Xoan Hải Hậu
Be the first person to like this.
Gạo Tám Xoan Hải Hậu
Be the first person to like this.
Load More