Group Info
BAMIFARM
Founder

Kế thừa và phát huy truyền thống trồng bưởi từ bao thế hệ, nông dân xã Bạch Đằng, bằng sự năng động, sáng tạo, cần cù trong lao động sản xuất, đã và đang ch

...More
Nguyễn Văn Quyền
Ấn Tượng lễ hội Hương bưởi Bạch Đằng 2 cùng các Lão Làng trồng Bưởi Đường lá cam (18-20/1/2019)
Be the first person to like this.
Bưởi đường lá cam Bạch Đằng
Be the first person to like this.
Bưởi đường lá cam Bạch Đằng
Be the first person to like this.
BAMIFARM
shared a few photos
Be the first person to like this.
Load More