by on September 24, 2019
Xen canh là một trong những biện pháp canh tác hiệu quả, đặc biệt đối với các mô hình canh tác theo hướng hữu cơ. Đây cũng là một yêu cầu được các tiêu chuẩn hữu cơ khuyến cáo áp dụng. Tuy nhiên, không phải bất kỳ loại cây trồng nào cũng có thể trồng xen với nhau, mà phải đảm bảo sự phù hợp! Bạn đang trồng cây gì? Bạn muốn trồng xen canh nhưng không biết nên kết hợp như thế nào? ĐÂY LÀ GIẢI PHÁP DÀNH CHO BẠN >> "Tài liệu về các loại cây kết hợp và đối kháng" trong mô hình xen can...
35 views 0 likes
by on August 8, 2019
Nội dung bao gồm 15 chương + 02 phụ lục(chi tiết xem tệp đính kèm): 1 - Giới thiệu 2 - Hoạt động sống trong đất 3 - Quản lý đất và nước 4 - Cân bằng dinh dưỡng trong trang trại/nơi sản xuất 5 - Giữ cân bằng dinh dưỡng cây trồng 6 - Quản lý cỏ dại 7 - Quản lý sâu và bệnh hại 8 - Luân canh cây trồng 9 - Sản xuất rau 10 - Sản xuất vải 11 - Sản xuất cam quýt 12 - Sản xuất chè 13 - Sản xuất động vật hữu cơ 14 - Kinh tế trang trại/hộ sản xuất 15 - Chuyển đổ...
43 views 1 like
by on August 1, 2019
Nội dung bao gồm 37 loại cây: Cây cốt khí, lạc dại, cây xoan Ấn Độ, xoan ta Cây hòe, cây so đũa, cây tu hú, cây hông, cúc quỳ, trạng nguyên, vông nem, dầu mè, cây núc nác, súc sắc, yến mạch Cỏ tín hiệu, cỏ đắng, cỏ voi, cỏ xurinam, cỏ ruzi, cỏ Brachiaria Humidicola, cỏ Ghinê Đậu mèo, đậu kiếm, đậu Sơn Tây, đậu triều, đậu Stylo Keo lá tràm, keo tai tượng và keo lai, keo dậu Muồng hoa pháo, muồng lá tròn kép, muồng siêm, muồng cọc rào (Hồng mai), muồng lá nhọn, muồng giấy Để x...
125 views 0 likes
by on July 30, 2019
Cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình nông nghiệp hữu cơ trên thế giới!
63 views 1 like