BAMIFARM
by on November 8, 2019
10 views

Các bước thực hiện khi tạo 1 bài viết mới trên bamifarm.com:

Bước 1: Vào trường "BÀI VIẾT", chọn dấu (+) màu xanh bên góc phải để bắt đầu tạo bài viết mới

Bước 2: Tạo nội dung cho bài viết và lưu/công bố bài viết

Lưu ý khi tạo nội dung bài viết:

Chỉ cần 2 bước đơn giản, bạn đã có thể tạo bài viết thành công trên bamifarm.com!

Be the first person to like this.