BAMIFARM
by on September 24, 2019
37 views

Xen canh là một trong những biện pháp canh tác hiệu quả, đặc biệt đối với các mô hình canh tác theo hướng hữu cơ. Đây cũng là một yêu cầu được các tiêu chuẩn hữu cơ khuyến cáo áp dụng. Tuy nhiên, không phải bất kỳ loại cây trồng nào cũng có thể trồng xen với nhau, mà phải đảm bảo sự phù hợp!

  • Bạn đang trồng cây gì?
  • Bạn muốn trồng xen canh nhưng không biết nên kết hợp như thế nào?

ĐÂY LÀ GIẢI PHÁP DÀNH CHO BẠN

>> "Tài liệu về các loại cây kết hợp và đối kháng" trong mô hình xen canh!

(Vui lòng Download file đính kèm để xem thông tin chi tiết)

Attachments
Posted in: Consumption Market
Be the first person to like this.