BAMIFARM
by on August 1, 2019
129 views

Nội dung bao gồm 37 loại cây:

  • Cây cốt khí, lạc dại, cây xoan Ấn Độ, xoan ta
  • Cây hòe, cây so đũa, cây tu hú, cây hông, cúc quỳ, trạng nguyên, vông nem, dầu mè, cây núc nác, súc sắc, yến mạch
  • Cỏ tín hiệu, cỏ đắng, cỏ voi, cỏ xurinam, cỏ ruzi, cỏ Brachiaria Humidicola, cỏ Ghinê
  • Đậu mèo, đậu kiếm, đậu Sơn Tây, đậu triều, đậu Stylo
  • Keo lá tràm, keo tai tượng và keo lai, keo dậu
  • Muồng hoa pháo, muồng lá tròn kép, muồng siêm, muồng cọc rào (Hồng mai), muồng lá nhọn, muồng giấy

Để xem chi tiết, vui lòng tải và xem trong file đính kèm!

Attachments
Cay phan xanh.zip 2.59 Mb . 53 Views
Posted in: Consumption Market
Topics: cây phân xanh
Be the first person to like this.