by on August 8, 2019
Nội dung bao gồm 15 chương + 02 phụ lục(chi tiết xem tệp đính kèm): 1 - Giới thiệu 2 - Hoạt động sống trong đất 3 - Quản lý đất và nước 4 - Cân bằng dinh dưỡng trong trang trại/nơi sản xuất 5 - Giữ cân bằng dinh dưỡng cây trồng 6 - Quản lý cỏ dại 7 - Quản lý sâu và bệnh hại 8 - Luân canh cây trồng 9 - Sản xuất rau 10 - Sản xuất vải 11 - Sản xuất cam quýt 12 - Sản xuất chè 13 - Sản xuất động vật hữu cơ 14 - Kinh tế trang trại/hộ sản xuất 15 - Chuyển đổ...
12 views 1 like
by on August 1, 2019
Nội dung bao gồm 37 loại cây: Cây cốt khí, lạc dại, cây xoan Ấn Độ, xoan ta Cây hòe, cây so đũa, cây tu hú, cây hông, cúc quỳ, trạng nguyên, vông nem, dầu mè, cây núc nác, súc sắc, yến mạch Cỏ tín hiệu, cỏ đắng, cỏ voi, cỏ xurinam, cỏ ruzi, cỏ Brachiaria Humidicola, cỏ Ghinê Đậu mèo, đậu kiếm, đậu Sơn Tây, đậu triều, đậu Stylo Keo lá tràm, keo tai tượng và keo lai, keo dậu Muồng hoa pháo, muồng lá tròn kép, muồng siêm, muồng cọc rào (Hồng mai), muồng lá nhọn, muồng giấy Để x...
42 views 0 likes
by on July 30, 2019
Cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình nông nghiệp hữu cơ trên thế giới!
41 views 1 like
by on July 30, 2019
Thủy canh - canh tác không cần đất! Thủy canh đang là xu hướng nông nghiệp hiện đại, và nó đang ngày càng phát huy thế mạnh của mình bởi sự tiện dụng vượt trội là "canh tác không cần đất" (dùng dung dịch cung cấp dinh dưỡng cho cây). Mô hình thủy canh được chào đón nồng nhiệt vì đáp ứng được nhu cầu thích trồng rau cho những ai không có điều kiện về đất đai hay thời gian hạn hẹp. Từ đó, các đơn vị thi công mô hình thủy canh đã tận dụng điều này và cho ra mắt các dòng sản phẩm dung dịch thủy c...
56 views 1 like