Tiểu Thương
Bệnh viện cây trồng :D xu hướng nông nghiệp tương lai https://vnexpress.net/khoa-hoc/lan-dau-tien-viet-nam-co-benh-vien-cay-trong-4013350.html
Tiểu Thương
Đây mới là Nông nghiệp 4.0 Còn rất lâu VN mới đạt tới trình độ này https://vnexpress.net/doi-song/mot-nam-o-nong-trai-sa-mac-hoc-tu-duy-do-thai-cua-chang-trai-viet-3889860.html...View More
Tiểu Thương
Tiểu Thương
rau thủy canh
Be the first person to like this.
Tiểu Thương
Sản phẩm thân thiện môi trường. Mong sao ngày càng nhiều sản phẩm thay thế như vầy phổ biến hơn
Be the first person to like this.
Tiểu Thương
updated their profile photo.
Be the first person to like this.
Tiểu Thương
updated their cover photo.
Be the first person to like this.
Tiểu Thương
Hello World!
1 people like this.
Load More